Tiền mã hóa

Chi phí giao dịch thấp nhất cho các thị trường tiền điện tử phổ biến *

Đồng Ripple


Đầu tư vào Ripple, công nghệ cơ sở hạ tầng thanh toán ở cả thị trường tăng hoặc giảm

Đồng Bitcoin


Giao dịch tiền kỹ thuật số phổ biến nhất với gia số 0,1 so với USD, AUD, EUR và GBP

Đồng Ethereum


Đầu tư vào Ethereum, nền tảng ứng dụng blockchain ở cả thị trường tăng hoặc giảm

Đồng Litecoin


Đầu tư vào Litecoin, tiền điện tử lấy cảm hứng từ Bitcoin ở cả thị trường tăng hoặc giảm

3 bước để bắt đầu hành trình giao dịch của bạn

Bạn đã sẵn sàng để trở thành nhà đầu tư chưa? Hãy bắt đầu từ đây.

Đăng ký

Điền thông tin vào bản đăng ký

Nạp tiền

Hơn 20 cách để nạp tiền vào tài khoản

Giao dịch

Tiếp cận thị trường toàn cầu với hơn 10,000 công cụ giao dịch và khám phá các công cụ tài chính