Nhà Môi Giới Toàn Cầu Được Cấp Phép

Giao dịch với Nhà Môi Giới hàng đầu thế giới được quy định toàn cầu đáng tin cậy

Các hoạt động của công ty hoàn toàn không nằm trong các vấn đề cấm theo Luật Công ty kinh doanh quốc tế (Sửa đổi và hợp nhất), chương 149 Luật sửa đổi của Saint Vincent và Grenadines, 2009, bao gồm nhưng không riêng gì tất cả các hoạt động thương mại, tài chính, cho vay, đi vay, giao dịch, dịch vụ và các việc tham gia vào các doanh nghiệp cũng như cung cấp dịch vụ môi giới, giao dịch và dịch vụ quản lý tài khoản trong tiền tệ, hàng hóa, chỉ số, các CFD và các công cụ tài chính đòn bẩy.

Đạt được nhiều giải thưởng vinh danh
quốc tế

Được thành lập vào năm 2018, Gallen Capital đã dành được trên 20 giải thưởng trên lĩnh vực dịch vụ khách hàng và các kỹ thuật thực hiện và chúng tôi sẽ tiếp tục phấn đấu để trở thành một trong những nhà môi giới tài chính tốt nhất cho khách hàng.

Bảo vệ nhà đầu tư

Gallen Capital coi trọng các quy định và tính minh bạch tài chính: tất cả các khoản tiền của khách hàng hoàn toàn tách biệt với tài sản của chính chúng tôi và được phân phối trên một mạng lưới các ngân hàng lưu kí.

Tách biệt các quỹ tiền


Chúng tôi đảm bảo rằng các tiền của khách hàng bán lẻ luôn được giữ tách biệt với nguồn vốn của công ty, do các ngân hàng hàng đầu nắm giữ. Trong mọi trường hợp, tiền của khác hàng không được sử dụng để trang trải các phí tổn của công ty.

Tính thanh khoản hàng đầu.


Các dòng thanh khoản của Gallen Capital từ các định chế tài chính hàng đầu đảm bảo tính thanh khoản đa tài sản cho các nhà giao dịch của chúng tôi. Chất lượng thể chế này mang lại cho các nhà giao dịch của chúng tôi mức thanh khoản liên ngân hàng cao nhất.

Ủy quyền dịch vụ tài chính


Số đăng ký Saint Vincent và The Grenadines: (26492 BC 2021). Chuyên môn chính của công ty là cung cấp cho các cá nhân và tổ chức các dịch vụ trên thị trường tài chính quốc tế.

Quản trị doanh nghiệp


Chúng tôi cung cấp cho khách hàng các bản sao kê tài khoản thông thường. Các tài khoản tài chính của chúng tôi được kiểm toán bởi các công ty kiểm toán bên ngoài, để đảm bảo tuân thủ các quy định trong hoạt động , được kiểm toán đầy đủ bởi PricewaterhouseCoopers.