Phí Chênh Lệch Spread

Hiểu về Mức Chênh lệch

Để hiểu rõ hơn về mức chênh lệch và cách nó ảnh hưởng đến bạn, bạn phải hiểu cấu trúc chung của giao dịch. Một cách để nhìn vào cấu trúc thương mại là tất cả các giao dịch được thực hiện thông qua các trung gian tính phí dịch vụ. Khoản phí này — là chênh lệch thương mại giữa giá đặt mua và giá chào bán — được gọi là mức chênh lệch.

Mức Chênh lệch Giá mua - Giá bán được Xác định

Mức chênh lệch thể hiện hai mức giá: giá mua (giá thầu) đối với một cặp tiền tệ nhất định và giá bán (chào bán). Các nhà giao dịch phải trả một mức giá nhất định để mua tiền tệ và phải bán nó với giá thấp hơn nếu họ muốn bán lại ngay lập tức.
Để có một phép tương tự đơn giản, hãy xem như khi bạn mua một chiếc ô tô hoàn toàn mới, bạn phải trả giá thị trường cho nó. Ngay phút bạn lái nó đi nhiều, chiếc xe mất giá, và nếu bạn muốn quay lại và bán xe lại ngay cho đại lý, bạn sẽ phải nhận ít tiền hơn. Khấu hao chiếm sự chênh lệch trong ví dụ về ô tô, trong khi lợi nhuận của đại lý chiếm mức chênh lệch trong giao dịch FX.

Các nhà Tạo lập Thị trường FX Xác định Mức Chênh lệch

Thị trường FX khác với Sở giao dịch Chứng khoán New York, nơi lịch sử giao dịch diễn ra trong một không gian vật lý. Thị trường FX luôn là thị trường ảo và hoạt động giống thị trường chứng khoán phi tập trung cho các cổ phiếu nhỏ hơn, nơi các giao dịch được tạo điều kiện bởi chuyên gia được gọi là nhà tạo lập thị trường. Người mua có thể ở Luân Đôn và người bán có thể ở Tokyo.
Chuyên gia, một trong số nhiều người hỗ trợ giao dịch tiền tệ cụ thể, thậm chí có thể ở thành phố thứ ba. Trách nhiệm của anh ta là đảm bảo một dòng lệnh mua và bán có trật tự cho các loại tiền tệ đó, liên quan đến việc tìm kiếm người bán cho mọi người mua và ngược lại.
Trên thực tế, công việc của chuyên gia có một số mức độ rủi ro. Ví dụ: có thể xảy ra trường hợp chuyên gia chấp nhận giá thầu hoặc lệnh đặt mua ở một mức giá nhất định, nhưng trước khi tìm được người bán, giá trị của đơn vị tiền tệ tăng lên. Anh ta vẫn có trách nhiệm thực hiện lệnh mua được chấp nhận và có thể phải chấp nhận lệnh bán cao hơn lệnh mua mà anh ta đã cam kết thực hiện.
Trong hầu hết các trường hợp, sự thay đổi về giá trị sẽ nhỏ, và anh ta vẫn sẽ kiếm được lợi nhuận. Tuy nhiên, vì chấp nhận rủi ro và tạo điều kiện thuận lợi cho giao dịch, nhà tạo lập thị trường giữ lại một phần của mỗi giao dịch. Phần họ giữ lại được gọi là chênh lệch.

Phép tính Mẫu

Mỗi giao dịch FX liên quan đến hai loại tiền tệ được gọi là một cặp tiền tệ. Ví dụ này sử dụng Bảng Anh (GBP) và đô la Mỹ (USD) —hoặc gọi là cặp tiền tệ GBP/USD. Giả sử rằng, tại một thời điểm nhất định, GBP có giá trị gấp 1,1532 lần USD. Bạn có thể tin rằng GBP sẽ tăng so với đồng đô la, vì vậy bạn mua cặp GBP/USD với giá chào bán.
Giá chào bán cho cặp tiền tệ sẽ không chính xác là 1,1532. Nó sẽ nhiều hơn một chút, có lẽ là 1,1534 — đó là cái giá bạn sẽ trả cho giao dịch. Trong khi đó, người bán ở phía bên kia của giao dịch cũng sẽ không nhận được đầy đủ 1.1532. Họ sẽ nhận được ít hơn một chút, có lẽ là 1.530. Chênh lệch giữa giá mua và giá bán — trong trường hợp này là 0,0004 — là sự chênh lệch. Đó là lợi nhuận mà chuyên gia giữ lại để chấp nhận rủi ro và tạo điều kiện thuận lợi cho giao dịch.

Chi phí của Mức Chênh lệch

Sử dụng ví dụ trên, mức chênh lệch 0,0004 Bảng Anh (GBP) nghe có vẻ không nhiều, nhưng khi giao dịch lớn hơn, ngay cả mức chênh lệch nhỏ cũng nhanh chóng tăng lên. Giao dịch tiền tệ trong FX thường liên quan đến số tiền lớn hơn. Là một nhà giao dịch bán lẻ, bạn có thể chỉ giao dịch một lô 10.000 đơn vị GBP/USD. Nhưng giao dịch trung bình lớn hơn nhiều, khoảng một triệu đơn vị GBP/USD. Chênh lệch 0,0004 trong giao dịch lớn hơn này là 400 GBP, là một khoản hoa hồng đáng kể hơn nhiều.

Cách Quản lý và Giảm thiểu Chênh lệch

Bạn có hai cách để giảm thiểu chi phí của các khoản chênh lệch này:
Chỉ giao dịch trong những giờ giao dịch thuận lợi nhất, khi thị trường có nhiều người mua và người bán. Khi số lượng người mua và người bán đối với một cặp tiền tệ nhất định tăng lên, cạnh tranh và nhu cầu đối với doanh nghiệp tăng lên và các nhà tạo lập thị trường thường thu hẹp mức chênh lệch của họ để nắm bắt nó.
Tránh mua hoặc bán các loại tiền tệ ít được giao dịch. Nhiều nhà tạo lập thị trường cạnh tranh để kinh doanh khi bạn giao dịch các loại tiền tệ phổ biến, chẳng hạn như cặp GBP/USD. Nếu bạn giao dịch một cặp tiền tệ ít được giao dịch, có thể chỉ có một số nhà tạo lập thị trường chấp nhận giao dịch. Khi sự cạnh tranh giảm bớt, họ sẽ duy trì một mức chênh lệch lớn hơn.

3 bước để bắt đầu hành trình giao dịch của bạn

Bạn đã sẵn sàng để trở thành nhà đầu tư chưa? Hãy bắt đầu từ đây.

Đăng ký

Điền thông tin vào bản đăng ký

Nạp tiền

Hơn 20 cách để nạp tiền vào tài khoản

Giao dịch

Tiếp cận thị trường toàn cầu với hơn 10,000 công cụ giao dịch và khám phá các công cụ tài chính

Risk Warning: Our service includes products that are traded on margin and carry a risk of losses in excess of your deposited funds. The products may not be suitable for all investors. Please ensure that you fully understand the risks involved.